Asociația Culturală "Ion Săsăran"

CERTIFICAT de înscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 16 din data de 24.02.2010

ÎNCHEIEREA nr. 22 din 9 februarie 2010, ramasa definitiva si irevocabila la 25.02.2010

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALA –codul de înregistrare fiscala ( C.I.F.) 26617833 din 8 martie 2010

Scopul asociației

  • Păstrarea și popularizarea memoriei celui care a fost actorul Ion Săsăran.
  • Sprijinirea muncii de creație a artiștilor din toate domeniile de artă.
  • Promovarea și susținerea tinerelor talente în vederea obținerii performanței și afirmării acestora în domeniul artei teatrale și a filmului.
  • Promovarea unor relații de cunoaștere și colaborare între creatori.
  • Popularizarea memoriei celor care in decursul timpului au contribuit la afirmarea și dezvoltarea artei românești și universale.

Activitățile asociației:

Pentru realizarea scopului său, Asociația Culturală “ION SĂSĂRAN” va desfășura următoarele activități: 

1) Sprijină și promovează munca de creație în toate domeniile de artă,

2) Desfășoară activități publicistice și editoriale,

3) Stabilește obiectivele strategiei generale ale asociației și elaborează programul de acțiuni pentru realizarea acestora,

4) Promovează acțiuni în vederea inchegării unor relații de cunoaștere și colaborare între creatori,

5) Dezvoltă relații de colaborare cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale, române și străine;

6) Promovează educarea nevoii de cultură, a simțului estetic și a bunului gust literar și artistic al populației, mai ales a tinerei generații,

 

Modalitătile /activitățile specifice de implementare a obiectivelor de mai sus, sunt următoarele:

1) Organizează simpozioane, conferințe, recitaluri, concerte , festivaluri și concursuri tematice,

2) Colaborează cu instituții de profil din țară și străinătate (Licee de artă, Academii de artă , Agenții de impresariat artistic și alte asociații cu scop similar)

3) Promovează creația literară și artistică în toate domeniile,

4) Editează, difuzează și comercializează reviste, cărți și alte publicații, sub formă tipărită și digitală,

5) Organizează tabere de creație, școli de vară, diverse alte forme de perfecționare profesională,

6) Realizează spectacole, recitaluri, concerte, filme, și alte producții artistice în regie proprie sau în colaborare,

7) Organizează turnee în țară sau străinătate, în regie proprie sau în colaborare,

8) Impresariat artistic,

9) Organizează expoziții, târguri cu vânzare de carți, DVD-uri, CD-uri, opere de artă și artizanat, fotografii, etc.,

10) Organizează schimburi de expereință, facilitarea călătoriilor de studii și de cercetare în țară și străinătate,

11) Susține  talentele autentice prin finanțări de proiecte cultural-artistice, burse de studii, premii, apărarea drepturilor de autor,

12) Inființarea sau organizarea, în regie proprie sau în cooperare cu parteneri interni sau externi, de unități economice, sau de alte activități cu specific  economic, în baza prevederilor Decretului Lege nr.27/1990. Veniturile obținute din dividente sau din activitățile economice directe vor fi  utilizate pentru realizarea și dezvoltarea activităților cu caracter  nelucrativ ale Asociației.

13) Sprijinirea realizării unor acțiuni similare celor prevăzute la punctele 7.(1-12), de către alte instituții, organisme, sau organizații.

14) Alte activități necesare realizării scopurilor și atingerii obiectivelor Asociației. 

        MEMBRI DE ONOARE

Aniversarea din 1995

Aniversarea din 1992

Secvențe din "Vassa Jeleznova"

"SUFLETE TARI" interviu

"Ne vom întoarce într-o zi..."

GENERAȚIA de AUR

Întâlnirea de la Tîrgu Mureș

Întâlnirea de la Craiova