3.5 % -Fiti alaturi de noi!

Asociația Culturală „ Ion Săsăran”
Str. Grădinarilor nr. 3 , cod 540060
Tîrgu Mureș
Jud.Mureș

C I F  26617833

IBAN RO18BRDE270SV51297512700

B.R.D. Groupe Société Générale  TÎRGU MURES


• Până la 25 mai  2020,  trebuie să completați și să depuneți Formularul 230 direct la Administrația Financiară de care aparțineți sau la oficiul poștal, prin scrisoare cu confirmare de primire la Administrația Financiară de domiciliu.

 

Descarcă aici Formularul 230

 IMPORTANT!!!
Acești 3,5% NU înseamnă costuri suplimentare pentru contribuabil, ci o parte din impozitul anual. Statul primește de la dvs. doar 96.5% din impozitul anual, iar restul de 3,5% îl direcționează acolo unde îi spuneți dumneavoastră;


IMPORTANT!!!
Daca nu știți suma exactă ce reprezintă cei 3.5%, lăsați casuța respectivă necompletată. Organele fiscale au obligația s-o calculeze și s-o completeze corespunzator.


După ce ați completat și semnat Formularul 230  descărcat conform indicațiilor de mai sus, în 2 exemplare (unul pentru Organul Fiscal, unul pentru dumneavoastră), puteți să faceți urmatoarele:
 
    - originalul se depune la:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritoriala contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
    - copia se păstrează de către contribuabil.


 Important: Aveți posibilitatea să bifați cu ”X” căsuța  prin care vă exprimați  Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani  .

    Formularul se poate depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare cu confirmare de primire.

-În cazul în care  timpul nu vă permite, le vom depune noi in numele dvs, dacă ne contactați înainte de 30 iunie 2020 .

   
Multumim
A.C.I.S.

        MEMBRI DE ONOARE

Aniversarea din 1995

Aniversarea din 1992

Secvențe din "Vassa Jeleznova"

"SUFLETE TARI" interviu

"Ne vom întoarce într-o zi..."

GENERAȚIA de AUR

Întâlnirea de la Tîrgu Mureș

Întâlnirea de la Craiova