Untitled Document

Asociația Culturală „ Ion Săsăran”
Str. Grădinarilor nr. 3 , cod 540060
Tîrgu Mureș
Jud.Mureș

C I F  26617833

IBAN RO18BRDE270SV51297512700

B.R.D. Groupe Société Générale  TÎRGU MURES


• Până la 25 mai,  trebuie să completați și să depuneți Formularul 230 sau 200  direct la Administrația Financiară de care aparțineți sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată la Administrația Financiară.


Instrucțiuni de completare a Formularelor 230 si 200:
1. Dacă aveți venituri din salarii, completați formularul 230.
2. Dacă aveți venituri din alte surse (cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, venituri comerciale, venituri din profesii libere etc.), completați formularul 200 

Descarcă aici Formularul 230
Descarcă aici Formularul 200


 IMPORTANT!!!
Acești 2% NU înseamnă costuri suplimentare pentru contribuabil, ci o parte din impozitul anual. Statul primește de la dvs. doar 98% din impozitul anual, iar restul de 2% îl direcționează acolo unde îi spuneți dumneavoastră;


IMPORTANT!!!
Daca nu știți suma exactă ce reprezintă cei 2%, lăsați casuța respectivă necompletată. Organele fiscale au obligația s-o calculeze și s-o completeze corespunzator.


După ce ați completat declarația potrivită, în 2 exemplare (unul pentru Organul Fiscal, unul pentru dumneavoastră), puteți să faceți urmatoarele:
 
    - originalul se depune la:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritoriala contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
    - copia se păstrează de către contribuabil.
   

    Formularul se poate depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

-În cazul în care  timpul nu vă permite, le vom depune noi in numele dvs, dacă ne contactați înainte de 25 mai .

   
Multumim
A.C.I.S.

        MEMBRI DE ONOARE

Aniversarea din 1995

Aniversarea din 1992

Secvențe din "Vassa Jeleznova"

"SUFLETE TARI" interviu

"Ne vom întoarce într-o zi..."

GENERAȚIA de AUR

Întâlnirea de la Tîrgu Mureș

Întâlnirea de la Craiova